المان های قالب

المان پست ها - ماسونری

k1-c4561a0e19-vintage

مراحل رنگ آمیزی محصولات چوبی در تولیدی مبلمان دلنشین ملایر

در مرحله ابتدایی محصولات چوبی (مبل) به واحد یا سالن رنگ کاری ارسال می شوند و مرحله زیرکار (سنباده کاری و سیقل چوب) بر روی چوب انجام می ...

ادامه مطلب

k1-c4561a0e19

مراحل ساخت محصولات چوبی در تولیدی مبلمان دلنشین ملایر

تولیدی مبل دلنشین ملایر با کادری مجرب و تجهیزات مجهز و فضایی در حدود ۲۰۰۰۰ متر مربع در شهرستان ملایر قطب مبل و منبت و افتخار شهر جهانی ...

ادامه مطلب

المان های قالب

وبلاگ پیشفرض

المان های قالب

وبلاگ به همراه تصویر کوچک

المان های قالب

وبلاگ شطرنجی

المان های قالب

وبلاگ چندگانه